Tööstuse uudised

7. augustil pidas Riikliku Raadio- ja Televisiooniameti turvaülekande turvalisuse osakond Pekingis sümpoosioni, et arutada Hiina raadio ja televisiooni asjakohaseid soovitusi maapealse digitaaltelevisiooni 700 MHz sagedusriba migratsiooni edendamise kohta. Kohtumisel uuriti tööideid koostöömeetoditest, plaani koostamisest, seadmete pakkumisest, järelevalvest ja aktsepteerimisest jms ning otsustati, et Hiina raadio ja televisioon peaksid arutelu olukorrast ja kahe provintsi tegelikest tingimustest lähtuvalt täiendama asjakohaseid töösoovitusi. ning edendama rakendamist nii kiiresti kui võimalik.


Postituse aeg: 14.-20.20